DDoS attack Slowloris

DDoS attack Slowloris

საიტზე გამოქვეყნებული მასალა (DDoS attack Slowloris) არის მხოლოდ სასწავლო დანიშნულების. მისი გამოყენება ნებართვის გარეშე სხვა პიროვნების/ორგანიზაციის მიმართ ისჯება კანონით.

DDoS Attack ნიშნავს “Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack” და ეს არის კიბერ დანაშაული რომლის დროსაც დიდი მოცულობის ტრაფიკით ხდება სერვერის მეხსიერების ან ტრაფიკის გადავსება, რის დროსაც შეუძლებელი ხდება სამიზნე სერვისის გამოყენება და მომხამრებლებისთვის მიუწვდომელი ხდება...

Read More

Hack FTP Metasploit

Hack FTP Metasploit

საიტზე გამოქვეყნებული მასალა (Hack FTP Metasploit) არის მხოლოდ სასწავლო დანიშნულების. მისი გამოყენება ნებართვის გარეშე სხვა პიროვნების/ორგანიზაციის მიმართ ისჯება კანონით.

Metasploit არის პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელია პენ-ტესტების ჩატარება და გამოვლენა რა სისუსტეები აქვს სერვისს რომლის უსაფრთხოებასაც ვამოწმებთ...

Read More

Hashcat Wifi Hack

საიტზე გამოქვეყნებული მასალა (Hashcat Wifi Hack) არის მხოლოდ სასწავლო დანიშნულების და მისი გამოყენება ნებართვის გარეშე სხვა პიროვნების/ორგანიზაციის მიმართ ისჯება კანონით.

ჰეშქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ხელსაწყო სხვადასხვა ტიპის დაშიფრული პაროლების დეშიფრაციისთვის. ის არის უფასო და ღია კოდზე დაფუძნებული. მისი გამოყენებაზე შესაძლებელია როგორც ლინუქსზე, აგრეთვე ვინდოუსზე და მაკზე...

Read More

WIFI Penetration – Aircrack-ng

wifi penetration testing

საიტზე გამოქვეყნებული მასალა (wifi penetration testing) არის მხოლოდ სასწავლო დანიშნულების და მისი გამოყენება ნებართვის გარეშე სხვა პიროვნების/ორგანიზაციის მიმართ ისჯება კანონით.

ამ სტატიაში განვიხილავთ Aircrack-ng მოდულს, რომელიც დაგვეხმარება პენტესტი ჩავატაროთ უკაბელო წვდომის დაშვებაზე ე.წ. Wifi-ზე.

იმისთვის, რომ ეს ხელსაწყო გამოვიყენოთ საჭიროა გ...

Read More

Install Virtual Kali Linux in Virtualbox

საიტზე გამოქვეყნებული მასალა (Install Virtual Kali Linux in Virtualbox) არის მხოლოდ სასწავლო დანიშნულების და მისი გამოყენება ნებართვის გარეშე სხვა პიროვნების/ორგანიზაციის მიმართ ისჯება კანონით.

Kali Linux აირს Debian-ზე დაფუძნებული ლინუქსის დისტრიბუტივი, რომელიც შექმნილია კიბერუსაფრთხოებისა და პენეტრაციული ტესტირებებისათვის. იგი შეიმუშავა და ფინანსურად უზრუნველყო „Offensive Security“-მა...

Read More

Privacy Policy – უსაფრთხოების პოლიტიკა

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შეღწევადობის ტესტირება, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პენტესტი, არალეგალურია სათანადო ნებართვის გარეშე. არასანქცირებული შემოწმების ჩატარებამ შეიძლება დაარღვიოს ადგილობრივი, სახელმწიფო ან/და ფედერალური კანონები და გამოიწვიოს მძიმე შედეგები, მათ შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის პასუხსიგებით. ამიტომ , აუცილებელია ნებართვის მიღება სამიზნე ორგანიზაციისგან ან მფლობელისგან რაიმე საცდელი აქტივობის განხორციელებამდე. სამიზნე ორგანიზაციამ/მფლობელმა უნდა წარმოადგინოს წერილობითი თანხმობა ტესტირების ფარგლების, ვადების და მეთოდის მითითებით. ნებისმიერი არაავტორიზებული აქტივობა დაუშვებელია და შეიძლება დადგეს სისხლის სამართლის პასუხისგება...

Read More